Logo VSO

Actievoorwaarden: Gratis kinderboek

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: 'kinderboek' op de site actie.vso.nl/kinderboekje voor de stichting VSO (verder te noemen: 'de aanbieder').

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Actievoorwaarden: Gratis kinderboek
  1. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.
  2. Aanvragen die via een verzamelsite van gratis artikelen komen zijn uitgesloten van deelname.
  3. Alleen volledig ingevulde en kloppende aanvraagformulieren kunnen worden geaccepteerd. Mocht er in de ogen van de aanbieder een discrepantie in de antwoorden zitten, dan wordt de aanvraag afgewezen.
  4. Maximaal 1 kinderboek per persoon/bedrijf/adres en/of e-mailadres.
  5. Deze actie is alleen geldig in Nederland, kinderboeken worden niet naar buiten Nederland gestuurd.
  6. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).
  7. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het kinderboek.
  8. De aanbieder zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager, nadat deze het kinderboek heeft ontvangen.
  9. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.